Drobnicov memoriál 13. ročník

  • 4.-6. september 2024, Chata Trubárka, Trenčín - Kubrica
  • 4.-6. september 2024, Chata Trubárka, Trenčín - Kubrica

Drobnicov memoriál 2024

Vitajte na stránke venovanej 13. ročníku Drobnicovho memoriálu. Drobnicov memoriál je stretnutie mladých vedcov s tými skúsenejšími za účelom zdieľania nových výsledkov a podpory mladých vedcov v príjemnej, takmer až rodinnej, atmosfére. Toto stretnutie je pomenované na počesť významného slovenského vedca prof. Ľudovíta Drobnicu, ktorý sa na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej (teraz FCHPT STU) venoval výskumu účinku izotiokyanátov a a iných SH reagentov.

Tohtoročný Drobnicov memoriál sa bude konať v Trenčíne - Chata Trubárka, v rekreačnej oblasti Kubrica.

Dôležité dátumy:

  • termín registrácie - do 16. 8. 2024
  • termín zaslania abstraktov - do 16. 8. 2024
  • termín úhrady reg. poplatku - do 16. 8. 2024 - 200 eur
    (platba zahŕňa registračný poplatok a náklady na pobyt)

prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc.

30. 9. 1930 – 13. 10. 1980
Drobnica